אנקופרזיס

אנקופרזיס: הפרשת צואה, במקומות בלתי מתאימים,כגון בגדים או הרצפה. בעוד שבדרך כלל הפרשת הצואה   היא בלתי-רצונית , היא יכולה להיות במתכוון במקרים נדירים. התופעה מוגדרת אנקופרזיס כאשר מתרחשת אצל ילדים מעל גיל 4, לפחות פעם בחודש במשך 3 חודשים.

Encopresis: A repeated passage of feces into inappropriate places, such as on clothing or the floor. While typically the passage is involuntary in nature, it can be intentional in some cases. If the passage is involuntary, it is often related to constipation, impaction and retention with a resultant overflow.   

הגורם הנפוץ ביותר הוא התאפקות ממושכת הגורמת לעצירות. 
במצב של עצירות יש הצטברות של צואה קשה בחלק התחתון של המעי הגס הגורם להתרחבות של הרקטום  ( החלק התחתון ביותר של המעי הגס ) ולאובדן הרפלקס שעוזר לנו להתאפק .הילד אינו מרגיש בצורך להתפנות ומתרחשת דליפה ללא שליטתו.

ראה סרטון: https://youtu.be/BgPzGi5HYuA

בפיזיותרפיה לרצפת אגן בילדים אנו מחזירים לאט לאט את המצב  לקדמותו ועוזרים לילד לקבל שוב שליטה על גופו.                          

כיצד אני אוהבת לטפל
מתחילים לרוב בפגישת הורים, תיאום ציפיות ואיסוף מידע על הילד  בהמשך, פגישה עם הילד והורה, בה אבצע בדיקה פיזיקאלית (חיצונית) ואתן הנחיות לאורח חיים המעודד התרוקנות טובה, ושימוש נכון במרככי צואה.

תרגול  הילד תרגילי נשימה,תרגילים לשיפור עבודת השרירים המקומית ,ומעקב אחר התרגול בבית, תוך תקשורת מעודדת ואוהבת עם הילד.

ליווי רגשי:  מטרת הטיפול היא להפחית לחץ,  לתת לילד תחושה של בר שליטה על גופו על ידי חיזוקים וחוויות הצלחה. ההורים יקבלו ליווי רגשי להתמודדות עם התנגדויות והימנעות מצד הילד.

במידת הצורך ינתנו הנחיות ישירות לצוות החינוכי