לידה עד הליכה

לידה עד ארבעה חדשים

עידוד היפוך מהגב אל הבטן
שיווי משקל בשכיבת צד